Ettikett-arkiv: Politik

Kommunism och humanism är sak samma

Kommunist o humanist

Parlamentarism och splittring

Tvenne kommentarer

 

Här publicerades kommentarerna

Liberalfascismen

liberalfashismen

Kommentar om politik

Svensk politik

Filosofi och samhälle

Missbruk och klass

 

Bilden har använts här.

Det nyliberala samhället

Nyliberalism

Plundringståg

Plundringståg

 

Läs mera här.

Min son får inte bli tjock

AB

Svensk Myndighetskontroll stämmer staten

Läs Skvitt.

KDs skola

 

 

 

 

 

 

DN debatt:

”Ny skolpolitik. Förutom att leva upp till kunskapsmålen måste skolan vara karaktärsdanande och ge barn och unga sunda värderingar. Respekten för människors lika värde, jämlikhet, demokrati och kamratskap måste praktiseras i skolans vardag. Det ska ske med hjälp av tydliga uppförande- och ordningsregler. Lärarna måste få beslagta mobiltelefoner, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning, skriver Göran Hägglund.”

 

Något känns igen!

Läs mer!